Latvijas tekvon-do federācija

Kontakti

Liepājas iela 3b, Rīga, Latvija

+371 295 100 10

itf.latvia@gmail.com

Biedrība

LATVIJAS TEKVON-DO FEDERĀCIJA

Reģ. Nr. 40008023321

Tirgoņu iela 5/7, Rīga, LV-1050

A/S SEB LATVIJAS UNIBANKA

LV17UNLA0050011515512

UNLALV2X