Latvian taekwon-do federation

Contact Us

Liepajas street 3b, Riga, Latvia

+371 295 100 10

itf.latvia@gmail.com

Biedrība

LATVIJAS TEKVON-DO FEDERĀCIJA

Reģ. Nr. 40008023321

Tirgoņu iela 5/7, Rīga, LV-1050

A/S SEB LATVIJAS UNIBANKA

LV17UNLA0050011515512

UNLALV2X